คุ้มครองสูง ส่งสั้น งบจำกัด ด้วยแบบประกัน TERM
Term การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

คุ้มครองสูง ส่งสั้น งบจำกัด 

       ประกันแบบชั่วระยะเวลาเป็นประเภทที่ควรซื้อเมื่อมีงบจำกัด และต้องการความคุ้มครองสูงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ชั่วคราว) เช่น ช่วงที่ลูกยังเล็กและต้องการใช้เงิน หรือเพื่อเป็นหลักค้ำประกันในการจ่ายหนี้จากการจำนอง (เช่น ประกันสินเชื่อบ้านถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับหัวหน้าครอบครัวที่เป็นคนรับผิดชอบผ่อนบ้าน

       ประกันแบบ Term จะมีลักษณะคล้ายกับประกันวินาศภัยมากกว่าประกันชีวิตรูปแบบอื่น เหมือนเวลาเราจ่ายเบี้ยประกันรถน่ะ ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไร เราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากกรมธรรม์ใช่ไหมล่ะ ระยะเวลาของสัญญาก็จะค่อนข้างสั้น ตั้งแต่ 5,10,15 หรือ 20 ปี และพออายุมากขึ้น เบี้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้น จนถึงช่วงอายุหนึ่ง เบี้ยก็จะสูงจนต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้นบริษัทประกันโดยทั่วไปก็จะทำแบบประกันนี้ไว้รองรับเพียงบางช่วงอายุเท่านั้น
     ข้อดีของการซื้อแบบ Term คือ ได้ความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันน้อย เพราะเป็นการเอาเบี้ยประกันไปซื้อความคุ้มครอง ไม่มีส่วนของเงินออม (ทำให้ไม่มีมูลค่าเงินสดมอนสเตอร์จะเปรียบเทียบแบบง่ายๆ ให้ดูก่อนกับแบบประกันที่มีส่วนของเงินออม เช่น ประกันแบบตลอดชีพ และประกันแบบสะสมทรัพย์


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม