แผนประกันสุขภาพเด็กต่ำกว่า 10 ขวบ

แผนประกันสุขภาพเด็กต่ำกว่า 10 ขวบ
หมายเหตุ 
แผนประกันสุขภาพ เป็นตัวอย่างแนะนำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า   ประกันสุขภาพคืออะไร?

แผนประกันสุขภาพ แบบมีผู้ป่วยนอก ค่าห้อง 2,500
สำหรับเด็ก 1 เดือน - 5 ขวบ
 แผนประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่ายค่ารักษา 1 ล้านบาท
สำหรับเด็ก 1 เดือน - 5 ขวบ 

ผนประกันสุขภาพ แบบมีผู้ป่วยนอก ค่าห้อง 4,500 บาท
สำหรับเด็ก 1 เดือน - 5 ขวบ 

แผนประกันสุขภาพ อายุ 11 ปี ขึ้นไป
หมายเหตุ 

แผนประกันสุขภาพ เป็นตัวอย่างแนะนำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 6,200 ค่ารักษาเหมาจ่าย 2 ล้าน

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 8,200 ค่ารักษาเหมาจ่าย 3 ล้าน


แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 4,500 ค่ารักษาเหมาจ่าย 1 ล้าน
 แผนประกันสุขภาพ ค่าห้อง 4,200 ค่ารักษาเหมาจ่าย 1 ล้าน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม