วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สร้างเกราะป้องกันทุกวิกฤติกันเถอะ!!!!!     วิธีสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเอง  เริ่มต้นง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
     1. การโอนย้ายความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต เพราะในทุกๆ เดือน เรามีรายได้ รายจ่าย และเงินเหลือเก็บ แต่หากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 2 อย่างที่เกิดขึ้นขึ้นมาแน่นอนคือ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่ารักษาพยาบาล และรายได้ที่อาจลดลงจากการที่ไม่สามารถทำงานหารายได้ ได้เหมือนเดิม  ทำให้ต้องใช้เงินเก็บที่สะสมมาลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสม
เราจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
✔️หลักประกันรายได้
✔️ค่าห้องและค่าอาหาร เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล
✔️ค่ารักษาโรคร้ายแรง
✔️ค่ารักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
✔️เงินออม เมื่อยามเกษียณ
✔️เงินออม เพื่อการศึกษาของบุตร
ถ้าหากคุณมีการวางแผนดีเยี่ยม ครบทั้ง 6 ส่วนแล้ว  ก็ไปสร้างเกราะขั้นต่อไปกันเลย.......


     2. การเก็บสะสม  คือ เราจำเป็นต้องมีเงินสะสม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
✔️ ระยะสั้น ( 0-2ปี) เพื่อสภาพคล่อง ใช้ยามฉุกเฉิน เช่นตกงานขาดรายได้ชั่วคราว ควรมี 3-6 เท่าของค่าใช้จ่าย
✔️ระยะกลาง (2-10ปี) เพื่อเป้าหมายบางอย่างเช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน เพื่อแต่งงานฯลฯ เพิ่มโอกาสในการบรรลุถึงเป้าหมายนั้นๆ
✔️ระยะยาว (10ปีขึ้นไป)  เพื่อเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่สำคัญของชีวิต  การลงทุน การใช้ชีวิตยามเกษียณ


    


 3. การลงทุน การลงทุนย่อมความเสี่ยงที่อาจทำให้สูญเสียเงินไปก็ได้ หากเรามีการวางแผนตามขั้นตอนดังนี้แล้ว ถึงแม้การลงทุนจะเสียหายไป เงินสำคัญเพื่อเป้าหมาย และความเสี่ยงแต่ละด้านก็จะไม่ได้รับผลกระทบไปด้วย

เมื่อเราวางแผนได้แบบนี้แล้ว วิกฤติไหนๆ เราก็จะรอดได้ 

อย่า!! เดี๋ยวก่อน…เพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะสายเกินไป 
ขอบคุณที่มา :  moneyplan
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น